Конзолни стелажи за дългомерни товари от стелажи АБ Сервиз

Конзолни стелажи за дългомерни товари

Конзолни стелажни системи

Основната цел на конзолни стелажи е да съхраняват опаковани и разопаковани стоки и товари. Леснотата на използване на такива стелажи се определя от факта, че се осигурява директен достъп до която и да е от поставените стоки. Те позволяват организиране на разумно подредено съхранение на няколко вида стокови единици. Като същевременно и рационално се използват в складови помещения, където се дава възможност за съхранение на значително количество стоки в малък склад, използвайки многостепенно складиране. Дизайнерските характеристики на конзолните стелажи, представляват надеждна метална конструкция, която може да издържи значителни натоварвания. Сглобяването се извършва с помощта на болтове, което улеснява сглобяването и разглобяването на конзолни стелажи в новите складови помещения. Основните елементи на багажното отделение са конзоли, които са фиксирани върху вертикалните опори на багажното отделение. При необходимост можете да промените нивото на монтиране на конзолите по височина. Вертикалните опори могат да издържат на товари до 10 тона. Те са строго фиксирани към пода на помещението с анкерни болтове. Всички структурни части са боядисани с висококачествени емайлирани или полимерни прахови бои. Възможността за сглобяване на стелажи в единични редове с произволна дължина с неограничен брой секции, няма ограничения за дължината на складирания товар. Още информация за монтаж на конзолните стелажи, ще намерите в страницата на стелажи.

Конзолни складови системи и техника

Конзолните стелажи, могат да се използват едностранно или двустранно. При двустранната версия конзолите са разположени от двете страни на опората, което осигурява съхранение от двете страни. А при едностранната версия – от едната страна. Така че когато се използват, те могат да се монтират плътно по стената, а двустранните се монтират така, че да има достъп от двете страни на рафта. Трябва също така да се отбележи, че при двустранното съхранение, конструкцията става по-стабилна, тъй като е натоварена от двете страни. Като по този начин се компенсира моментът на сила, следователно характеристиките на натоварване тук са по-големи. В случай на едностранно съхранение е необходимо стелажната конструкция да се закрепи към стената, като по този начин се изключва преобръщане, в резултат на което характеристиките на натоварване са по-ниски. Използвайки допълнителни елементи, можете значително да увеличите тяхната функционалност. Така че, различните допълнителни системи за връзване ви позволяват удобно да съхранявате въжета и кабели. В случай, че върху стелажите е поставен товар, който може да се търкаля, конзолите могат да имат специални ограничители, които пречат на съхранения товар да се търкаля. Ако конзолните стелажи са оборудвани с подови настилки, те могат да се използват като стелажи и да се поставят върху тях всякакви товари или стоки.

конзолни стелажи