fbpx

Мобилна Архивна стелажна система

Мобилните архиви са полезни за оптимизирането на пространството в помещения като не се нуждаят от няколко коридора за достигане на желаната позиция.

Предназначени са подреждане на архивни документи и папки необходими на банкови институции, фирми, библиотеки и др. Между отделните модули се оставя само един коридор за достъп за разлика от стандартните. Отделенията се местят по релси за да се оформи коридор за достигане до стелажа. Избира се кой до кой модул е необходим достъп и се премества системата.