fbpx

Мобилна Архивна стелажна система

Начало 9 Продукция 9 Мобилна стелажна система

Мобилните архиви са полезни за оптимизирането на пространството в помещения като не се нуждаят от няколко коридора за достигане на желаната позиция.

Предназначени са подреждане на архивни документи и папки необходими на банкови институции, фирми, библиотеки и др. Между отделните модули се оставя само един коридор за достъп за разлика от стандартните. Отделенията се местят по релси за да се оформи коридор за достигане до стелажа. Избира се кой до кой модул е необходим достъп и се премества системата.