Самоносещи складове

Начало 9 Продукция 9 Самоносещи складове

Самоносещи стелажни системи за складове

Компанията АБ Сервиз извършва проектиране, доставката и монтаж на стелажи с всякаква сложност, включително и самоносещи стелажи за склад. Самоносещи складови стелажи: това е сгъваема метална конструкция, базирана на стелажи с елементи за закрепване на покривните и стенните панели. Самоносещите стелажи представляват единична единица, удобна за монтиране, експлоатация и допълнителни модификации. Тоест при необходимост се увеличава или намалява пространството за съхранение. Самостоятелните стелажи са монтирани върху предварително подготвена бетонна основа. При монтиране на самоносещи стелажи се вземат предвид климатичните обстоятелства на територията. При складова площ до 1500 квадратни метра не се изисква допълнителна строителна експертиза по проект за самоносещи стелажи от общината. Самоносещите стелажи могат да се използват както за разширяване на съществуващите складови помещения без издигане на допълнителни сгради, така и за организиране на външно съхранение на продукти под навес.

Компания АБ Сервиз, Ви предлага самоносещи метални стелажи за складове при изгодни условия за предварително подготвени клиентски обекти. Повече информация за самоносещи складови системи може да намерите в сайта на стелажи. Разработката на самоносещите стелажи по поръчка включва, адаптиране на оборудването към конкретни обекти на клиента. Като се вземат предвид техническите възможности и предназначението на помещенията. Характеристиките на стелажното оборудване и спецификата на складовите товари. Самоносещите стелажи са подходящи за съхранение на всякакви товари. Използването на различни системи за съхранение. Самоносещи метални складови стелажи могат да бъдат направени на палетни, конзолни и мецанинови стелажни системи

Предимства на самоносещите складови стелажи:

– Монтаж за кратко време, за разлика от капиталното строителство
– Достъпна цена в сравнение с конвенционалните складови комплекси
– Поставяне на склад без изграждането на отделна капиталова структура

Самоносещите стелажи са подходящи за студени и топли складове и складове за хладилници. Възможност за монтаж и демонтаж на самоносещи стелажи. Липса на заваряване по време на монтирането. За самоносещи стелажи не се изисква получаване на одобрения, разрешения от общината. Когато поръчвате самоносещи стелажи, нашите специалисти ще ви помогнат да подготвите техническо задание, да извършите необходимите измервания и изчисления, да предложите най-добрите варианти за проектиране и да направите оценка на разходите. Нашата компания проектира и доставя самоносещи стелажни системи за всякакви обекти и извършва качествен монтаж на складови стелажи. Предлагаме услуги за сглобяване на складови стелажи, тестване на стелажни системи с товар и пълен технически преглед на стелажи съгласно новите наредби в нашата компания. Компанията АБ Сервиз е вашият надежден партньор! Ние изпълняваме проекти с всякаква сложност!

Автоматизирана система за палетни стелажи

Въвеждането на автоматизирани системи за съхранение на палети увеличава ефективността на склада, намалява разходите за персонал и максимизира скоростта на складовите процеси. Специалистите от нашата компания ще ви помогнат да изберете автоматизираните системи за съхранение, които оптимално ще решат проблемите на вашата компания по отношение на логистиката. В автоматизираните системи за съхранение на палети, палетизираните стоки се зареждат и разтоварват автоматично с помощта на кранове за подреждане. В този случай се използва компютър за управление на склада. Бордовият компютър е инсталиран на крана за подреждане. Използването на автоматизирани системи за съхранение на палети позволява точно отчитане и бързо натоварване и разтоварване на стоки, контрол на движението на стоките и максимално използване на височината на склада. Автоматизираните системи за съхранение на палети от АБ Сервиз са вашият правилен избор! Винаги е възможно да поръчате и да закупите палетни стелажи и да получите пълен технически преглед на всички видове стелажи, за склад, както и други видове стелажи от нашата компания.