Мецанинът, известен също като складова платформа или мезонет, е пространство, което се използва за съхранение на стоки и материали. Тези платформи могат да бъдат различни по форма и размери, в зависимост от нуждите на бизнеса и склада. Има множество ползи, които предоставят складовите платформи. Първо, те осигуряват подходящо място за съхранение на стоките и материалите, което допринася за ефективното управление на инвентара. Освен това, транспортирането и управлението на стоките се става по-лесно и ефективно. Складовите платформи могат да бъдат оборудвани със системи за защита на стоките, което подобрява безопасността и предотвратява кражби, вандалски актове и други видове повреди. Организацията на платформите може да оптимизира използването на пространството за съхранение на стоките и да намали разходите за наем на допълнително пространство. Допълнително, оборудването на складовите платформи със системи за автоматизация може да повиши ефективността и производителността на бизнеса. Това прави складовите платформи важен елемент в логистичната верига на много бизнеси.