fbpx

Мобилна Архивна стелажна система

(Mobile Archive)

Архивни стелажи

Мобилните стелажи са полезни за оптимизирането на пространството в склада като не се нуждаят от няколко коридора за достигане на желаната позиция.

Предназначени са складиране на архивни документи и папки необходими на банкови институции, библиотеки и др. Между отделните модули на системата се оставя само един коридор за достъп за разлика от стандартните стелажи за склад. Модулите се преместват ръчно по релси на пода спрямо мястото където трябва да бъде формиран нов коридор. Трябва само да се идентифицира нужната точка и да се оформи коридора.

Архивна стелажна система

Мобилна Архивна стелажна система

Това оптимизиран наличното пространство и същевременно гарантира запазване на архивите подредени и в безопасност от пожар или наводнение.