fbpx

Мобилна Архивна стелажна система

(Mobile Archive)

Архивни стелажи

Мобилните архиви са полезни за оптимизирането на пространството в помещения като не се нуждаят от няколко коридора за достигане на желаната позиция.

Предназначени са подреждане на архивни документи и папки необходими на банкови институции, фирми, библиотеки и др. Между отделните модули се оставя само един коридор за достъп за разлика от стандартните. Модулите се преместват ръчно по релси на пода спрямо мястото където трябва да бъде формиран нов коридор. Трябва само да се идентифицира нужната точка и да се оформи коридора.

Архивна стелажна система

Мобилна Архивна организация

Това е оптимизиране на наличното пространство и същевременно гарантира запазване на архивите подредени и в безопасност от пожар или наводнение.