fbpx

Мезонетна стелажна система

(Mezzaninе)

мезонетни метални стелажи за складове

Чрез тези стелажи за склад може да използвате целият обем на работното помещение. Важността на оползотворяването на пространството на склада изисква решения, които да направят възможен достъпа до най-високото ниво. Едно от тези решения е инсталирането на високи конструкции с едно или повече нива, като достъпът до различните нива е осигурен от стълбища, разположени в подходящи места, отговарящи на условията за безопасност.

Горните нива могат да имат площадка за обслужване с складова техника.

Различните комбинации правят възможна адаптацията на характеристиките на склада към специфични изисквания, като достъпност, безопасност и ергономичност.

метални стелажи за складове мезонетни

Мезонетна организация

Има няколко възможности за позициониране на стълбищата за достъп: отстрани, в предната част, в центъра на инсталацията или между две конструкции.

Предимства :

  • Оптимизиране на пространстовото
  • Използването на висчонината на склада
  • Позволява комбинирана с други системи
  • Бърз демонтаж и монтаж на ново място
  • Удвоява и дори утроява площта на складовото пространство